Autoplin - ugradnja

Kako se ugrađuje autoplin u vozilo

Autoplin se ugrađuje u vozilo kako bi motor za rad osim benzina mogao koristiti i plin. Sukladno tome sve karakteristike motora kao i parametri rada moraju ostati iste kao kada motor radi na benzin. U suštini treba se raditi samo o zamjeni goriva.

Postupci koji prethode ugradnji plina u vozilo

Prije same ugradnje plina potrebno je utvrditi postoji li za konkretni motor adekvatni plinski uređaj koji će omogućiti da motor radi kvalitetno na plin poštivajući sve zadane parametre rada motora uz poštivanje propisane EURO norme.

Nakon toga radi se kompletna dijagnostika stanja motora da bi se utvrdile eventualne neispravnosti koje bi kasnije utjecale na rad motora na plinu. Bilo kakva neispravnost na benzinskom dijelu utječe na rad motora na plinu. Neke greške u sustavu za paljenje (svječice, kablovi, bobina)  mogu se pojaviti u radu na plinu dok na benzinu motor radi “normalno”. Vrlo bitna je ispravnost L-sonde koja direktno utječe na korekciju smjese prilikom izgaranja. Ako L-sonda nije ispravnja nije moguće kvalitetno podesiti plinski sustav

“L-sonda” ili “Lambda sonda” je senzor koji mjeri količinu kisika zaostalog u ispušnim plinovima. Rezultat izjmerene količine direktno utječe na osiromašenje ili obogaćenje smjese za izgaranje. Potreban omjer smjese  regulira benzinski ECU ili računalo plina.

Postupak ugradnje autoplina

Ugradnja plina u vozilo sastoji se od mehaničkih i električarskih zahvata na vozilu.

Mehanički radovi su:

 • ugradnja spremnika plina (spremnik može biti cilindričan ili toroidalan)
 •  ugradnja priključka za punjenje plina (može se ugraditi ispod poklopca za točenje benzina ili na branik)
 • povlačenje vodova plina ispod vozila od spremnika do isparivača
 • ugradnja isparivača
 • bušenje i ugradnja uvodnika za ulaz plina u usisnu granu
 • ugradnja brizgaljki plina

Električarski radovi su:

 • ugradnja računala plina (ECU plina)
 • spajanje instalacije do spremnika
 • spajanje instalacije na motoru motoru.
 • povlačenje instalacije u kabinu vozila i ugradnja prekidača za odabir pogonskog goriva (plin ili benzin)

Završni radovi su:

 • prvo punjenje plina u spremnik
 • provjera nepropusnosti spojeva vodova plina
 • programiranje mape ubrizgavanja plina (radi se u mjestu i vožnji)

Dodatni radovi:

Ugradnja sustava za zauljivanje ventila. Radi se o multipoint sustavu (svaki cilindar zasebno) a može biti mehanički i elektronski.

Kod mehaničkog podešavanje količine ulja radi se učno a kod elektronskog podešavanje se radi odabirom broja impulsa nakon kojih se uključuje pumpica.

Cijene ugradnje plina:

 • motor sa 3 i 4 cilindra od 6.000,00 kn
 • motor sa 5, 6 i 8 cilindara od 8.000,00 kn
 • FSI, GDI, TSI i TFSI od 9.000,00 kn
 • motori sa 2 injektora po cilindru na upit (ovisi o tipu motora)

Konačne cijene dogovaraju se prije ugradnje a ovise o veličini i broju spremnika plina i specifičnostima motora i EURO norme. Maksimalna cijena (ako se i mijenja) uobičajeno ne prelazi 5 – 10 % minimalne.