Cjenik usluga

Cjenik svih usluga servisa “Tidala”

Usluge autodijagnostike:

1.Kompjuterska dijagnostika …………………………………………….. 250,00 kn

2. Pikodijagnostika (a, b, c, d)…………………………………………….. 250,00 kn

   a. Mjerenje efikasnosti cilindara ……………………………………… 50,00 kn

   b. Mjerenje linearnosti snage cilindara (kompresija) ………100,00 kn

   c. Mjerenje podešenosti i stanja ispušnih ventila ……………..50,00 kn

   d. Mjerenje podešenosti i stanja usisnih ventila ……………… 50,00 kn

Prikazane su cijene usluga pojedinačno, ali najčešće se radi dijagnostika kao komplet jer se tako dobije najbolji uvid u  stanje motora i komponenti. Takva usluga dijagnostike u paketu ( točke 1 i 2) naplaćuje se 350,00 kn

Cjenik usluga – autoplin

1. Servis plinske instalacije ……..  300,00 kn

 • Kontrola plinske mape usporedbom sporih i brzih trimova (korektora) na benzinu i plinu.
 • kontrola filtera plinske faze
 • Kontrola točnosti doziranja plina svakog pojedinog plinskog injektora
 • Efikasnost u radu svakog pojedinog cilindra u radu na plin i usporedbom  sa radom na benzinu
 • kontrola neporopusnsti spojeva plinske instalacije
 • kontrola stanja ispušnih ventila
 • kontrola stanja usisnih ventila 
 • kontrola kondicije motora

Kod plinskog servisa koristi se kompletna autodijagnostika uz naglasak na kontrolu rada motora na plin. Također se provjeravaju sve komponente instaliranog plinskog uređaja kako sa funkcionalne tako i sa sigurnosne strane.

Cjenik automehaničarskih usluga

 • Izmjena ulja, filtera ulja i poništenje servisnog intervala – 100,00 kn
 • Izmjena filtera zraka, filtera peludi i filtera goriva – 100,00 kn
 • Izmjena svječica – 50,00 kn
 • Izmjena akumulatora – 50,00 kn
 • Izmjena ulja u diferencijalu ili mjenjaču – 100,00 kn
 • Zamjena antifriza – 100,00 kn
 • Zamjena kočione – tekućine 100,00 kn
 • izmjena amortizera (par) – 150,00 kn
 • Izmjena ovjesa (po elementu) – 70,00 kn
 • Izmjena kočionih obloga – 150,00 kn
 • Zamjena kočionih diskova (po komadu) – 100,00 kn
 • Pregled vozila u 50 točaka 250,00 kn
 • Cijena zamjene razvodnog  remena/lanca , brtve glave, letećih ležajeva, semeringa i sl. obračunava se po utrošenom vremenu radnih sati po 150,00 kn/sat

Cjenik ugradnje autoplina

 • motor sa 3 i 4 cilindra od 6.000,00 kn
 • motor sa 5, 6 i 8 cilindara od 8.000,00 kn
 • FSI, GDI, TSI i TFSI od 9.000,00 kn
 • motori sa 2 injektora po cilindru na upit (ovisi o tipu motora)

Konačne cijene dogovaraju se prije ugradnje a ovise o veličini i broju spremnika plina i specifičnostima motora i EURO norme. Maksimalna cijena (ako se i mijenja) uobičajeno ne prelazi 5 – 10 % minimalne.

NAPOMENA

Cijena usluga je fiksna i vrijeme potrebno za dijagnosticiranje kvara ne utječe na cijenu.

Ovo je posebno važno jer ukoliko stranka prisustvuje popravku svog vozila, serviser smije prekinuti rad na vozilu (maksimalno 30 minuta) u slučajevima da:

– u servis stigne drugo vozilo radi pregleda ili dogovora
– u servis stigne drugo vozilo radi ostvarenja prava garancije (pregled ili dogovor)
– u servis stigne drugo vozilo radi brze dijagnositke
– u servis dođe stranka radi dogovora

U slučaju kvara rasplinjača uvijek se radi reparatura rasplinjača, popravci se ne rade. 
Garancija na sve usluge je 1 godina ili 15 000 km, ovisno koji uvjet je prije ispunjen. 
Uvijeti za zadržavanje garancije napisani su ovdje.