Cjenik usluga

Cjenik svih usluga servisa “Tidala”

Usluge autodijagnostike:

1.Kompjuterska dijagnostika –  30,00 €  (226,03kn)

2. Pikodijagnostika (a, b, c, d) –  30,00 € (226,03kn)

   a. Mjerenje efikasnosti cilindara -9,00 € (67,81 kn)

   b. Mjerenje snage cilindara (kompresija) – 9,00 € (67,81 kn)

   c. Mjerenje podešenosti i stanja ispušnih ventila -9,00 € (67,81 kn)

   d. Mjerenje podešenosti i stanja usisnih ventila -9,00 € (67,81 kn)

Prikazane su cijene usluga pojedinačno, ali najčešće se radi dijagnostika kao komplet jer se tako dobije najbolji uvid u  stanje motora i komponenti. Takva usluga dijagnostike u paketu ( točke 1 i 2) naplaćuje se 50,00 € (339,05 kn)

Cjenik usluga – autoplin

1. Servis plinske instalacije -49,77 € (375,00kn)

 • Kontrola plinske mape usporedbom parametara na benzinu i plinu.
 • kontrola filtera plinske faze
 • Kontrola točnosti doziranja plina svakog pojedinog cilindra
 • Efikasnost u radu svakog pojedinog cilindra u radu na plin i usporedbom  sa radom na benzinu
 • kontrola neporopusnsti spojeva plinske instalacije
 • kontrola stanja ispušnih ventila
 • kontrola stanja usisnih ventila 
 • kontrola kondicije motora

Kod plinskog servisa koristi se kompletna autodijagnostika uz naglasak na kontrolu rada motora na plin. Također se provjeravaju sve komponente instaliranog plinskog uređaja kako sa funkcionalne tako i sa sigurnosne strane.

Cjenik automehaničarskih usluga

 • Izmj. ulja, filtera ulja i poništenje serv. intervala – 15,93 € (120,00 kn)
 • Izmjena filtera zraka, filtera peludi i filtera goriva – 15,93 € (120,00 kn)
 • Izmjena svječica – 9,95 € (75,00 kn)
 • Izmjena akumulatora – 9,95 € (75,00 kn)
 • Izmjena ulja u diferencijalu ili mjenjaču – 15,93€ (120,00 kn)
 • Zamjena antifriza – 15,93 € (120,00 kn)
 • Zamjena kočione – tekućine  -15,93 € (120,00kn)
 • izmjena amortizera (par) – 46,45 € (350,00 kn)
 • Izmjena ovjesa (po elementu) – 11,95 € (90,00 kn)
 • Izmjena kočionih obloga – 23,89 € (180,00 kn)
 • Zamjena kočionih diskova (po komadu) – 15,93 € (120,00 kn)
 • Pregled vozila u 50 točaka – 39,82 € (300,00 kn)
 • Cijena zamjene razvodnog  remena/lanca , brtve glave, letećih ležajeva, semeringa i sl. obračunava se po utrošenom vremenu radnih sati po – 25,00 €/sat (188,36 kn)

Cjenik ugradnje autoplina

 • motor sa 3 i 4 cilindra od 900,00 € (6.780,00 kn)
 • motor sa 5, 6 i 8 cilindara od – 1.100,00 € (8.280,00 kn)
 • FSI, GDI, TSI i TFSI od- 1.200,00 € (9.000,00 kn)
 • motori sa 2 injektora po cilindru na upit (ovisi o tipu motora)

Konačne cijene dogovaraju se prije ugradnje a ovise o veličini i broju spremnika plina i specifičnostima motora i EURO norme. Maksimalna cijena (ako se i mijenja) uobičajeno ne prelazi 5 -20 % minimalne.

NAPOMENA

Cijena usluga je fiksna i vrijeme potrebno za dijagnosticiranje kvara ne utječe na cijenu.

Ovo je posebno važno jer ukoliko stranka prisustvuje popravku svog vozila, serviser smije prekinuti rad na vozilu (maksimalno 30 minuta) u slučajevima da:

– u servis stigne drugo vozilo radi pregleda ili dogovora
– u servis stigne drugo vozilo radi ostvarenja prava garancije (pregled ili dogovor)
– u servis stigne drugo vozilo radi brze dijagnositke
– u servis dođe stranka radi dogovora

U slučaju kvara rasplinjača uvijek se radi reparatura rasplinjača, popravci se ne rade. 
Garancija na sve usluge je 1 godina ili 15 000 km, ovisno koji uvjet je prije ispunjen. 
Uvijeti za zadržavanje garancije napisani su ovdje.