Garancija Servisa

Garancijom se određuju prava i obveze stranke i davatelja usluge. Garancija za stranku predstavlja sigurnost da je usluga obavljena na najbolji mogući način, te da u garantnom roku neće morati ponovno plaćati tu istu uslugu.

NAPOMENE: 
– za rezervne dijelove garanciju daju dobovljači
– ukoliko se u garantnom roku pojavi potreba za zamjenom dijela uređaja ili opreme koji su zamijenjeni kod popravka, usluga se ne naplaćuje
– sva ograničenja garancije moraju biti naznačena na računu za obavljenu uslugu
– garancija se odnosi na ispravan rad sustava za napajanje gorivom, a to potvršuje EKO-test, ali se ne odnosi na potrošnju goriva
– Potrošnja goriva ne ovisi samo o ispravnosti sustava za napajanje gorivom i zbog toga nije i ne može biti predmet garancije!

Garantni Uvjeti

1. Garancija se odnosi isključivo na uslugu koja je naplaćena i navedena na računu.

2. Garancija se NE odnosi na uređaje, ili dijelove uređaja koji nisu naplaćeni i navedeni na računu.

3. Garanciju ne dajemo na ugradnju donesenih polovnih ili novih uređaja, dijelova uređaja ili rezervnih dijelova.

4. Stranka gubi garanciju u slučaju da:
a) vlasnik ili neka treća osoba koja nije djelatnik servisa “Tidala” napravi bilo kakvu intervenciju na uređajima i opremi koji su premet garancije, a bez dopuštenja vlasnika servisa “Tidala”.
b) vlasnik vozila ne otkloni kvarove ili nedostatke koji su navedeni u radnom nalogu ili na računu, a u direktnoj su vezi sa dijelovima ili uslugom koji su predmet garancije.