Pravila i Uvjeti Servisa

Ovaj pravilnik je napisan u obliku ugovora o izvršenju usluge i kao takav obavezuje “tidalu” kao pružatelja usluge i stranku kao korisnika usluge u međusobnim pravima i obavezama.

1. Stranka mora biti upoznata punom cijenom materijala i usluge koju traži za svoje vozilo prije bilo kakve intervencije na vozilu.

2. Iznos koji je izračunan i predložen nakon pregleda vozila i izrade zapisnika postaje KONAČAN i smije se mijenjati samo u okviru “Zakona o Zaštiti Potrošača.”
a) Dogovorena cijena usluge je fiksna i ne ovisi o vremenu koje je utrošeno za popravak (eventualni prekidi rada na vozilu).

3. Stranka svojim potpisom na radnom nalogu, a koji je ujedno i ugovor za obavljanje usluge potvrđuje da je upoznata i suglasna sa cijenom.

4. “Tidala” smije, ukoliko je potrebno, korigirati cijenu u visini 5% od ugovorene bez posebnog izvještavanja stranke. “Zakon o Zaštiti Potrošača”.

5. Ukoliko se tijekom popravka ustanovi kvar koji bi povisio cijenu iznad 5% od ugovorene, serviser mora obavijestiti stranku, a stranka mora potvrditi da se slaže sa promjenom cijene “Zakon o Zaštiti Potrošača.”

6. Ukoliko cijena rezervnih dijelova prelazi iznos od 250,00 kn stranka mora avansirati punu cijenu rezervnih dijelova i za to dobiva potvrdu.

7. Kod ostavljanja vozila za popravak:

– u spremniku plina i benzina mora biti minimalno 1/4 tanka goriva. Ukoliko nije, odlazak na benzisku stanicu naplaćuje se 1 režijski sat – 100,00 kn
– vozilo koje je predano na popravak smatra se tehnički ispravnim i stranka snosi odgovornost za sve eventualne štete nastale kod obavljanja servisa ili kod isprobavanja vozila od strane djelatnika servise, a posljedica je tehnički neispravno vozilo.

8a) Stranka svojim potpisom na računu za obavljenu uslugu potvrđuje da je isprobala vozilo i da je zadovoljna uslugom.
b) Stranka svojim potpisom na računu potvrđuje da je prilikom preuzimanja pregledala vozilo i da nema eventualnih mehaničkih oštećenja vozila nastalih u servisu “Tidala” (ogrebotina, puknuća i sl.)

9. Eventualne nedostatke koji se pojave nakon preuzimanja vozila stranka mora prijaviti u roku u 8 dana, u protivnom se primjenjuju GARANTIRANI UVJETI. “Zakon o Zaštiti Potrošača”

10. Eventualne nedostatke koji se pojave nakon preuzimanja vozila stranka mora prijaviti u roku od 8 dana, u protivnom se primjenjuju GARANTIRANI UVJETI. “Zakon o Zaštiti Potrošača”

11. Servis “Tidala” ne odgovara za nestale stvari i vrijednosti iz vozila.

12. Servis “Tidala” ne odgovara za štetu (troškove) zbog:
a) neispravnog sustava za pokretanje (paljenje), podmazivanje i hlađenje motora
b) neispravnog sustava za kočenje i upravljanje vozilom
c) premale količine goriva u spremniku (može stradati pumpa goriva kod sustava za ubrizgavanje goriva)
d) puknuća zupčastog remena razvoda
e) svih ostalih nedostataka koji se tiču tehničke ispravnosti vozila

13. Vlasnik vozila može prisustovati popravku vozila uz uvjete:

– to čini na vlastitu odgovornost i “Tidala” ne odgovara za eventualne nesreće i ozljede
– prisustvo vlasnika ne utječe na vrijeme potrebno za obavljanje usluge
– u slučaju potrebe za obavljanjem druge najavljene ili nenajavljene – garantne usluge ili radi neke druge obaveze, djelatnik može prekinuti posao na vozilu čiji je vlasnik prisutan ali najviše 30 minuta.

14. U slučaju da je dijagnosticiran kvar, a stranka ne želi odmah obaviti popravak, dijagnostika se naplaćuje u punom iznosu.
– ako se vozilo doveze na popravak u roku 8 dana smatra se da na vozilu nije došlo do značajnijih promjena neispravnosti za koje je prethodno obavljena dijagnostika. Ukoliko je od prve dijagnostike prošlo više od 8 dana dijagnostika se ponovno obavlja i naplaćuje, ali umanjena za 30%.

15. Stranka ima pravo potražiti mišljenje drugog servisa i ukoliko se ustanovi da je dijagnoza servisa “Tidala” bila pogrešna, stranka ima pravo na povrat novca koji je naplaćen za dijagnostiku, uz uvjet da je kvar u potpunosti otklonjen i uz predočenje ovjerenog i potpisanog originalnog računa servisa koji je otklonio kvar (račun mora sadržavati specifikaciju utrošenog materijala, rezervnih dijelova i usluge). Ukoliko je dijagnostika bila vezana uz kvar koji uvjetuje zadovoljenje eko-normi za dotično vozilo potrebno je obavljanje eko-testa u ovlaštenoj stanici za tehnički pregled vozila uz prisutnost vlasnika ili djelatnika servisa “Tidala”. Ako je obavljeni eko test negativan smatra se da kvar nije otklonjen i stranka nema pravo na povrat novca te plaća vlasniku servisa vrijeme koje je utrošeno na dokazivanje reklamacije po cijeni od 100,00 kn/sat.

16. Ukoliko je prilikom obavljanja dijagnostike kvara utvrđeno da kvar utječe neispravnost dijelova koji su morali biti zamjenjeni prilikom obavljanja redovnih servisa koje je uvjetovao proizvođač vozila u servisnoj knjižici vozila, stranka mora zamjeniti navedene dijelove sustava. Ako zamjenom tih dijelova kvar nije otklonjen dijagnostika kvara se nastavlja uključujući naplaćenu cijenu za prethodno obavljenu dijagnostiku. Ako stranka ne žele nastaviti dijagnostiku, nema pravo na povrat novca u iznosu koji je naplaćen pri početku dijagnostike jer se smatra da je vlasnik vozila dužan održavati vozilu u ispravnom stanju što uključuje i obavljanje redovnih servisa.