Zauljivanje ili podmazivanje ventila

Zauljivači i doziranje ulja za “podmazivanje ventila”

Još nešto o “flash lube”  i ostalim zauljivačima….
Flash lube i ostali zauljivači imaju zadatak da kontrolirano “onečiste” smjesu zraka i plina.
Razlog leži u tome da plin za razliku od benzina izgara čisto tj. ne ostavlja za ventile “korisne” naslage koje sprečavaju pretjerano trošenje ventila.
Dodavanjem bilo kojeg zauljivača u smjesu plina i zraka postiže se smanjeno trošenje ventila i sjedišta otprilike kao onda kada motor koristi benzin.
Iako mnogi misle da je propisana količina premala da zaštiti ventile ona je dovoljna.
Za one koji ne znaju, aditiv koji je usisan zajedno sa smjesom plina i zraka prilikom izgaranja se pretvara u jedan spoj sličan polimeru i taloži se na  sjedištima i glavama ventila i “oponaša” tj. zamjenjuje aditive koji se koriste u benzinu.
Upravo je ovo razlog zašto smatram korisnim da svaki motor koji koristi plin ima ugrađen multipoint zauljivač i to zato što će motori koji imaju mekše ventile biti zaštićeni, a oni koji su otporniji na habanje biti će još otporniji.
Način doziranja je različit i svaki ima svoje mane i prednosti.
Trenutno mi je najdraži FL sa multipoint doziranjem koje je moja osobna izmišljotina, a rezultat je proučavanja mana klasičnog doziranja u jednu točku iza leptira.
Drago mi je da je taj način prihvaćen od strane mnogih instalatera.
Testiranja koja sam radio prilikom dizajniranja diza za FL pokazala su da je doziranje ravnomjerno u svim režimima rada.
Mjerenja su rađena provjerom količine FL-a u menzurama na svakom pojedinom cilindru nakon svakog režima vožnje.
Tajna dobrog doziranja je u samoj konstrukciji dize u čemu je i razlika između mog multipointa i nekih drugih.
Ne stoji tvrdnja da FL izlazi samo pod podtlakom i da zaštita nije dobra u visokim okretajima rada motora.
Kod atmosferskih motora podtlaka nema samo kod punog gasa kada je izjednačen sa tlakom okoline, međutim tada se javlja velika struja zraka koja prelaskom preko dize stvara podtlak na dizi i izvlači zadanu količinu FL-a.
Kada bi pogledali krivulju koja pokazuje podtlak na dizi zauljivača vidjeli bismo da se nedostatak podtlaka u u usinoj grani nadomješta povećanom strujom zraka koju usisava motor i opet stvara podtlak na dizi zauljivača.
Iz istog razloga je ovaj način doziranja primjenjiv i na turbo motorima jer iako postoji tlak u usisnoj grani usisavanje cilindara stvara struju zraka koja je dovoljna da izvlači FL iz dize.
Sama učinkovitost zauljivača ovisi i o načinu montaže i nije svejedno kako se i gdje buše dize za multipoint.
Istina je i da je i najlošije izveden multipoint bolji od bilo koje singlpoint ugradnje.
Potrebna količina FL-a je kao što je već gore napisano 1:1000 što znači 1L FL-a na 1000 L plina.
Bazno podešavanje količine zauljivača je 12 – 16 kapi u minuti i zadovoljava sve motore, međutim stranke upućujem da prate potrošnju FL-a na potrošenu količinu plina što je najtočnije jer ima slučajeva da podešenost na broj kapi ne odgovara potrošnji FL-a po litri plina.